Irish Songs Lyrics With Guitar Chords By Martin Dardis

Lakes Of Pontchartrain Irish version

Home
Lyrics + Chords A-B
C - F
G - J
K - M
N - R
S - T
U - Z
The Tin Whistle Song Book With Letter Notes
Sheet Music And Tin Whistle
Tin Whistle Music 2
Learning Tin Whistle
Children's Songs On Tin Whistle
Pop Songs For The Tin Whistle
Christmas Carols For The Tin Whistle
Traditional Whistle Sheet Music
The Dubliners
Christy Moore
Wolfe Tones
Fureys Brothers
Clancy Brothers And Tommy Makem
Pogues
Most Popular Songs
Dublin City Ramblers
Johnny McEvoy
Scottish Songs
Gaeilge Songs
Foster & Allen
Irish Brigade
Country And Pop
Mary Black
Derek Ryan
Eric Bogle
Corries
McCalmans
Saw Doctors
Seamus Moore
Tommy Sands
Colum Sands
Football And Hurling Songs
American Folk And Patriotic Songs
German Songs
Runrig
Charlie And The Bhoys
Big Tom
Nathan Carter Lyrics
Welsh Songs
Other Songs And Resources
Updates
Learn Guitar
Laks Of Pontchartrain Lyrics and chords, Bhruach Loch Pontchartrain liric aguc cheoil. Recorded by Paul Brady and Planxty, this is an American folk song about an Irishman arriving to America where he then fell in love with a woman from Louisiana. The song was written during the 19 century.
[G]Ar mhaidin[D] geal sa [C]Mharta, dfhag me slan ar[D] New [G]Orleans,
[G]Is thug me a[D]ghaidh ar [C]Jackson [Em]town [G]ag lorg stor is[C] maoin,
Mo[G] ghran [D]ar airgid [C]iasachtachni [G]raibh cairde [C]agam le fail,
[G]Sin a Bhris mo [D]chroi le cra is [C]cumhaidh [Em]ar bhruach [G]loch [D]Pontchar[G]train.
 
[G]Thug me leim ar traein, le heiri grein agus thriall me rith an lae,
's ag deireadh neoin le tuirse is broin ba mhian liom dhul faoi shuain.
Nior chairde domh na stainseiri gur tharla fa mo dhein,
An ainnir chron de threibh Creole ar Bhruach Loch Pontchartrain.
 
Ar me "A chailin Creole, ta mo phocai lom foraoir,
Ach ab e na alligators, do luifonn sios faoin speir".
"Ta failte romhat go dti mo thi, ce gur simpil e i reim,
Ach nior diultadh riamh don strainseir ann ar bhruach Loch Pontchartrain.
 
Thug si go teach a mathara me is rann si liom go fial,
'S a folt dubh cas in a ndlaoithe deas thar a guailli chroch aniar,
Ar a mhaise is sceimh, nil scriobh na leamh ar a hailleacht na a gnaoi,
Is i an annair chaomh a mheall mo chroi ar Bhruach Loch Pontchartrain.
 
Dhiultaigh si me a phosadh ach d'inis si liom go fior,
Go raibh a gra ar bharr na dtonn i bhfad i gcein on tir,
Duirt si go mbeadh si dilis do is go bhfanadh si lei fein,
Go bpillfeadh se chuig a ghra Creole ar bhruach loch Pontchartrain.
 
Cead slan le bron, A chailin chron, anois ta ag imeacht uaim,
Ach beidh coimhne ar do chinealtas ag teach beag cois an chuain,
'Measc cairde cleibh ag spraoi no scleip go lionfad gloine lan,
Le slainte ag ol d'ainnir Creole ar Bhruach Loch Pontchartain.
 

rsz_1rsz_1rsz_greenwhiteorange2.jpg

Privacy Policy        Links  Copyright  2002 - 2014 Martin Dardis

rsz_1rsz_1rsz_greenwhiteorange2.jpg